Möte om eftermiddagen

Ett sextio år gammalt äktenskap, som fött två döttrar, splittrat sedan tjugotre år, men inte lagligen upplöst. En eftermiddag ringer hustrun på hos den äkta mannen för att göra slag i saken och få skilsmässohandlingarna påskrivna. Frågan är om separationen ska hinna vinna laga kraft innan någon av, eller bägge, makarna hunnit avlida. Å ena sidan är det just så makabert. Å den andra gömmer sig, bortom alla gräl, all bitterhet, svek och otrohet, en obruten ömhet.

Publicerad år: 2006