Antiloperna

“Lämnar ingen oberörd. Pjäsen om biståndsarbetare i Afrika förenar bråddjupen med den vansinniga svarta humorn “ – Svenska Dagbladet

“En tankeställare om att den vite mannens exploatering och etnoscentricism inte är något som tillhör det förgångna i vår medvetna värld utan som i högsta grad fortfarande existerar” – Sundsvalls tidning

Engelsk Titel: The Antelopes
Publicerad år: 1989