Pjäser

Sedan Henning Mankell skrev sitt första teatermanus Nöjesparken i början av 70-talet har han skrivit drygt 30 pjäser som spelats på scener i Sverige såväl som utomlands.

Mankells ambition att demaskera bristen på jämlikhet i samhället har alltid varit densamma oberoende av konstnärligt uttryck eller kontext, och går igen även i hans pjäser. Under sitt yrkesliv har han delat upp sin tid mellan att skriva romaner och att regissera på olika teatrar.

1984 blev Henning Mankell chef för Kronobergsteatern i Växjö, vilket resulterade i att han inte publicerade en enda roman mellan åren 1984 och 1990. 1986 började Mankell arbeta som konstnärlig ledare på Teatro Avenida i Maputo, Moçambique.

.

No doubts, you should check with your soundness care provider to see whether one of these medications is a good choice for you. How you can read correct info about http://levitra-cost.com or levitra cost? If you’re concerned about erectile health problem, you have to read more about the question. Today more than quoter of men aged 40 to 70 reported some degree of erectile difficulties. Generally, having unpleasantness getting an hard-on can be difficult. What can lead to erectile dysfunction? Sundry illnesses can damage arteries. A medical research found that about 14 percent of patients taking Bupropion had sexual soundness problems.