Henning Mankell

Teater

“Mitt arbete med Teatro Avenida är och har varit ett av mitt livs största äventyr och likaså mitt livs största utmaning. Att arbeta med människor från olika kulturer har fått mig att inse att det är mer som förenar oss, än som skiljer oss åt.”

Vid sidan av författarskapet har teatern alltid varit högst närvarande i Henning Mankells liv. Redan innan han hade skrivit sin första roman skrev Mankell sin första pjäs, Nöjesparken, samtidigt som han arbetade som scenarbetare i Stockholm i början på sjuttiotalet. Parallellt med romanskrivandet skriver Mankell fortfarande dramatik och är en av Sveriges mest spelade dramatiker internationellt.

1986 erbjöds Henning Mankell jobbet som konstnärlig ledare på Teatro Avenida i Maputo. Sedan dess spenderar han sex månader om året i Moçambique där han arbetar på teatern tillsammans med en av sina närmsta vänner Manuela Soeiro, som är grundare av Teatro Avenida.

No doubts, you should check with your soundness care provider to see whether one of these medications is a good choice for you. How you can read correct information about http://levitra-cost.com or levitra cost? If you’re concerned about erectile health problem, you have to read more about the matter. Today more than quoter of men aged 40 to 70 reported some degree of erectile difficulties. Generally, having unpleasantness getting an hard-on can be difficult. What can lead to erectile dysfunction? Sundry illnesses can damage arteries. A medical research found that about 14 percent of patients taking Bupropion had sexual health problems.