226

Nelveli

Förändringarna i byn Nelveli i södra Indien har förbättrat invånarnas liv. Allt tack vare organisationen Hand in Hand.
– Med små medel kan människor få hjälp att själva resa sig, säger Henning Mankell.

Hand in Hands vision är enkel: förbättra förutsättningarna för kvinnor och bekämpa på så vis fattigdomen. Utrota barnarbete och främja utbildning. Börja på gräsrotsnivå och se till att arbetet är väl integrerat i samhället. Vägen bort från fattigdom och barnarbete går genom mikrolån, utbildning och demokratiutveckling.

I byn Nelveli i regionen Tamil Nadu i södra Indien har Hand in Hand kunnat genomföra just detta. Under de senaste två åren har man lyckats eliminera barnarbete. Kvinnors självständighet har ökat tack vare mikrolån och utbildning och kvinnorna i byn kan nu bättre ta hand om sig själva och om sina familjer. Levnadsstandarden har höjts, och antalet år som barnen i byn går i skolan har förlängts. Genom att utbilda invånarna i Nelveli om sina demokratiska rättigheter har man dessutom ökat deras möjligheter att själva påverka och utveckla samhället.

Henning tror särskilt på Hand in Hands tydliga fokus på att hjälpa fattiga kvinnor.
– Med små medel kan människor få hjälp att själva resa sig. Där tror jag att Hand in Hand har en viktig funktion att fylla. Att satsa på kvinnorna tror jag är ett bra sätt att komma åt fattigdomen. Det är kvinnorna som håller ihop familjen och har det största ansvaret för försörjningen. Jag har tillbringat så mycket av min tid i Afrika och där lever man mitt i denna oerhörda fattigdom som många gånger är en onödig fattigdom, säger han.

Här kan du läsa mer om Hand in Hand.

No doubts, you should check with your soundness care purveyor to see whether one of these medications is a good choice for you. How you can read correct information about http://levitra-cost.com or levitra cost? If you’re concerned about erectile health problem, you have to read more about the matter. Today more than quoter of men aged 40 to 70 reported some degree of erectile difficulties. Generally, having unpleasantness getting an erection can be difficult. What can lead to erectile disfunction? Sundry illnesses can damage arteries. A medical research found that about 14 percent of patients taking Bupropion had sexual heartiness problems.

Arbetet i Nelveli i siffror:

61 barn som antingen arbetade eller hade hoppat av skolan är tillbaka i skolbänken
16 familjebaserade företag grundades med hjälp av mikrolån
40 analfabetiska kvinnor gick Hand in Hands läs- och skrivkunnighetskurs
3 gratis läkarmottagningar har upprättats