Krönika Quisling, Hitler och det heliga kriget

En sommarmorgon 1863 lämnade en man Stockholm. Han var drygt 30 år. Han gick landsvägen ut ur staden, och han gick långt. Han gick ända till södra Polen och hans ambition var att delta i det polska frihetskriget mot Ryssland som hade brutit ut i januari 1863. Han deltog i strider, satt fängslad, men överlevde och kom senare tillbaka till Sverige. Han var kapten vid Värmlands regemente, sedermera riksdagsman för Lantmannaförbundet, skrev böcker och otaliga tidningsartiklar och var en av de allra första i den svenska riksdagen som pläderade för ”arbetarnas sak”. När han dog 1897 talade Hjalmar Branting vid hans grav.

Han hette Julius Mankell och var min släkting. Som jag högaktar. Han gav sitt liv mening.

Hans – och många andras – exempel i Polen tjänar oss också när det gäller att belysa den frivillighet som är raka motsatsen till den rekrytering IS håller på med. Hur mycket det än argumenteras med att ett kalifat ska ”återupprättas”, att det IS sysslar med är ett ”befrielsekrig”, är detta naturligtvis inte sant. Detta är ett angreppskrig, på samma sätt som när Nazityskland angrep Polen 1939 och Sovjetunionen 1940. Eller Sovjet­unionen Finland 1939. Eller USA:s krig mot Vietnam kring 1960.

Men när Julius traskade iväg från Stockholm längs dammiga landsvägar handlade det om att delta i ett rättfärdigt befrielsekrig, vilket är raka motsatsen till det IS håller på med.

Julius måste ha varit driven av samma krafter som drev min generation under Vietnamkriget. Det var lika rättfärdigt att stödja det vietnamesiska folkets frihetskamp som det senare blev rätt att protestera mot Vietnams attack mot Kambodja. Man måste ibland byta åsikt för att kunna behålla den!

Därför kommer heller aldrig något kalifat att upprättas. Eller om det sker kommer det att bli kortlivat. Ty detta övergrepp kommer till sist att nerkämpas, på samma sätt som angriparna i de krig jag nämnt tidigare.

En höstmorgon 1946 ställdes Vidkun Quisling vid en mur på Akershus fästning i Norge. Under ordnade former, där han haft alla möjligheter att försvara sina gärningar som nazistisk kollaboratör, politisk kuppmakare och ansvarig för att judar och socialister fördes till utrotningsläger i Polen och Tyskland, hade han blivit dömd till döden för i huvudsak landsförräderi och mord. ­Fortfarande när han stod framför de norska ­motståndsmän som skulle skjuta honom (det hade sannerligen inte saknats folk som anmält sig som frivilliga) menade han att han alltid bara hade haft Norges lands och folks bästa för ögonen. Sedan dog han och han lever idag bara kvar i minnet som synonym för att vara en överlöpare. Man talar som bekant idag om att vara en ”quisling”.

Under kriget på Tysklands sida uppmanade han vid många tillfällen, i olika kampanjer, norska unga män att ansluta sig till den nazistiska armé som till och med 1942 gick segrande fram över Europa. Han manade till medverkan i det heliga krig som ett ariskt germanskt Tyskland förde mot den politiska kommunismen, den etniska judendomen och andra grupper som ansågs som ”undermänniskor”. Inte minst romer och psykiskt eller fysiskt handikappade människor.

Rättslösheten var total. Lättsuggererade unga människor ­lockades med uniformer, vapen, makt. På samma sätt som IS-jihadister idag kan marschera upp ett antal koptiska kristna för att sedan inför kameror skära halsen av dem eftersom de har fel ­religion, tror på fel gud, lät nazisterna och ­Quislings män avrätta människor på rena ­misstankar om felaktigt tänkande.

Om Quisling efter hand hade ­drabbats av vansinne eller verkligen var så ­politiskt övertygad som han gav uttryck för vet ingen. Men terrorn och morden skedde i verkligheten. På samma sätt som IS filmer som visas på internet.

Det gick båtar och tåg från Oslo mot Tyskland med två sorters passagerare. I ena fallet var det judar eller motståndsmän, särskilt många fackföreningsföreträdare, som fördes till dödsläger. I det andra fallet var det unga norrmän som skulle till de tyska fronterna för att dö. De var i högsta grad ”Quislings barn”.

När vi betraktar IS framfart och deras rekrytering av jihadister från bland annat Sverige är det viktigt att vi ser det som händer i de historiska perspektiven.

Om vi inte gör det kommer vi knappast att kunna ­motivera människor att inte resa. Och än mindre bjuda IS det motstånd som är nödvändigt.

Henning Mankell

No doubts, you should check with your health care purveyor to see whether one of these medications is a good choice for you. How you can read correct information about http://levitra-cost.com or levitra cost? If you’re concerned about erectile soundness problem, you have to read more about the question. Today more than quoter of men aged 40 to 70 reported some degree of erectile difficulties. Generally, having unpleasantness getting an erection can be difficult. What can lead to erectile dysfunction? Sundry illnesses can damage arteries. A medical research found that about 14 percent of patients taking Bupropion had sexual health problems.