Krönika Jag tror inte de som är svartsynta kommer att få rätt

Henning Mankell october 2009

Varje gång jag återvänder till Sveg är det någon av de gamla butikerna i centrum som har slagit igen. Ibland är de ersatta av någon som vill pröva att sälja andra varor eller tjänster. Men lika ofta står butikerna tomma, som någon som dragit den sista tanden ur munnen. Fönstren gapar svarta. Fast det rinner inget blod över tröskeln till ingångsdörren.

Då och då när jag talar med människor i Sveg möts jag av svartsyn. Domedagen över det lilla samhället där Ljusnan gör en krök tycks vara nära. Dessa svartsynta människor ser ingen framtid.

Jag förstår dem inte. Vilket jag också säger. Jag menar att de i tankarna ska gå bakåt i tiden till ett ögonblick då Sveg, eller andra samhällen i Härjedalen, inte fanns. Skogarna var villebrådens, människor rörde sig knappast längs otrampade stigar. Men under århundradenas lopp kom de, som jägare, nybyggare och handelsmän. Samhällen växte fram, blev allt större, genomgick nya nergångar, växte igen, och plötsligt är vi framme vid vår egen tid.

I dag vet vi att Sveriges befolkning ökar dramatiskt. Inte så att födelsetalen har gått i taket, som de gjorde under 1800-talet och sände många svenskar till Amerika och Kanada. Ökningen av befolkningen beror på invandring. På samma sätt som både Sverige och Härjedalen alltid har varit ett land och ett landskap som levt upp genom de främmandes ankomst.

Inte så att det behöver bli som i Pajala där all överlevnad tycks handla om flyktingmottagande. Jag kritiserar ingen, jag förstår dem, men det måste finnas olika sätt att skapa nytt liv i samhällen genom mottagande av flyktingar och andra invandrare.

Jag är ganska övertygad om att Sveg och Härjedalen står inför en vändpunkt. Jag tror inte de som är svartsynta och tänker på Domedagen kommer att få rätt. Om nya tankar och idéer, som alltid utgår från människor, tillåts spira även i Härjedalen kommer en framtid en dag som gör att landskap och tätorter på nytt kommer att växa.

Folk måste bo någonstans, leva någonstans. Att de största städerna fortsätter växa betyder inte att inte allt fler kommer att söka efter alternativen.

Om 100 år finns naturligtvis inte jag längre. Knappast ens mina barnbarn lever. Men kunde jag komma tillbaka på besök en halvtimme är jag inte rädd för vad jag skulle få se. Inget talar emot att inte Sveg och Härjedalen kan gå andra tider till mötes, än tomma butiker och minskande befolkningsunderlag.

Henning Mankell

No doubts, you should check with your heartiness care provider to see whether one of these medications is a good choice for you. How you can read correct information about http://levitra-cost.com or levitra cost? If you’re concerned about erectile health problem, you have to read more about the problem. Today more than quoter of men aged 40 to 70 reported some degree of erectile difficulties. Generally, having unpleasantness getting an erection can be difficult. What can lead to erectile disfunction? Sundry illnesses can damage arteries. A medical research found that about 14 percent of patients taking Bupropion had sexual soundness problems.