Krönika Afrika på rätt väg

Alla som någon gång har besökt Kapstaden i Sydafrika har säkert lagt märke till den motorväg på pelare i centrala staden som plötsligt är avklippt och slutar i ingenting. Det finns två historier om denna ofullbordade motorvägsstump. Den ena är att eftersom den påbörjades i slutet av 1940-talet när apartheidsystemet infördes på allvar, fanns det plötsligt inga pengar längre till vägbyggen. Allt behövde då användas till förorter, townships, dit den svarta befolkningen skulle deporteras.

Det finns också en annan förklaring; att ingenjörerna hade gjort en ödesdiger matematisk felkalkyl, som innebar att vägen skulle störta samman om den slutfördes.

Sannolikt är den första förklaringen den rätta. Men alldeles intill denna ofullbordade väg höll förra veckan World Economic Forum Africa sitt möte. Avbrutna motorvägar och apartheidtiden var nu avlägsna. Här talades om den afrikanska framtiden. Jag räknade till 13 afrikanska presidenter på plats. Dessutom finansministrar, bankmän, entreprenörer, konstnärer och administratörer, från hela världen.

Dit hade också Sverige sänt en förvånansvärt stor delegation med Carl Bildt och Anders Borg i spetsen. Fem ministrar var på plats och deltog i många av dom viktigaste paneldebatterna.

Alldeles uppenbart har den svenska yrvakenheten i relation till den afrikanska utvecklingen nu äntligen börjat gå över. I över 20 år har jag ropat i öknen om att ”vore jag affärsman skulle jag investera i Afrika, innan andra har tagit alla initiativ”. Skälen för att inte göra det har alltid varit ljumma mumlanden om ”politisk instabilitet, osäkra infrastrukturer”, och så vidare. Men förhoppningsvis inte så längre!

Naturligtvis kan man till dels säga att detta har varit rätt. Men det är just i infrastrukturerna Sverige med sina telekommunikationer kan investera och hjälpa till. Bara som ett exempel av många. Och den politiska stabiliteten är i dag inte att jämföra med hur det var för tio år sedan. Demokratier vinner mark, diktaturerna är färre.

Att Kina har kastat sig över Afrika, främst i jakt på råvaror och jordbruksmark, har möjligen fått andra delar av världen, inklusive Sverige att reagera. Sverige med 10 miljoner invånare och Kina med över en miljard, kan naturligtvis inte jämföras. Men Sverige har en styrka i småskaligheten som Kina inte har. Och den småskaligheten är något som den afrikanska kontinenten behöver. 60 procent av världens samlade jordbruksmark finns i Afrika. Där kommer stordrift att leva och utvecklas parallellt med småskalighet.

Men när jag går omkring där i kongressens korridorer är det faktiskt något annat jag främst har i huvudet. Kan det verkligen vara möjligt? Att det jag hoppats på – och trott! – sen jag kom till Afrika för första gången för mer än 40 år sen nu håller på att förverkligas? Att de många svåra åren, efter nedmonteringen av kolonialismen efter andra världskriget, nu äntligen är över? För 10, 20 år sen fylldes nyhetsmedia av dystra rapporter från den svarta kontinenten, där framtiden redan tycktes vara förbi. Kontinenten var dömd till inbördeskrig och umbäranden.

Nu möter jag här i Kapstaden ett afrikanskt självförtroende och en nyfödd styrka som är helt dominerande. Att Afrika i dag upplever en ekonomisk boom, innebär inte att de 54 afrikanska länderna hänger sig åt någon sorts hybris. Tvärtom är det påfallande hur nästan alla afrikanska representanter på detta ekonomiska forum talar om att riskerna för bakslag fortfarande kan vara stora. Och att många svåra problem återstår att lösa.

Men man kommer att lyckas, lyder hela tiden undertexten. All gammal dysterhet är borta.

De största problemen är bristen på infrastrukturer och likaså bristen på arbetstillfällen för människor. Det kommer att behöva investeras enorma summor inom alla olika typer av infrastrukturer som i dag saknas. Men medvetenheten om detta är tydlig. Man skyggar inte för de stora utmaningarna.

Afrika är en gammal kontinent. Men befolkningen kommer snart att till över 50 procent vara under 15 år. Trovärdiga beräkningar säger att det måste skapas minst en miljon nya arbeten var trettionde dag i Afrika för att dessa unga människor inte ska försvinna i slumområdenas elände.

Även om det i tanken kan verka halsbrytande är uppgiften sannolikt inte omöjlig. Inte minst inom den omfattande och arbetsintensiva servicesektorn kommer många arbeten att skapas.

Lika viktigt att konstatera är att tiden för ett Afrika som mer eller mindre varit drivet av bistånd, snart helt kommer att vara över. Trovärdiga ekonomiska beräkningar visar att om den afrikanska kontinenten kunde täta alla de läckor som gör att Afrika tappas på stora mängder kapital varje år, skulle det allmänna biståndet i dag inte längre behövas.

Den afrikanska optimismen, självkänslan och samtidigt den realistiska hållningen inför alla problem som kvarstår att lösa, var ändå det dominerande inslaget under dagarna i Kapstaden. Afrika håller på att återta en rättmätig roll i världen. Ingenting säger emot att inte Afrikas framtid är minst lika ljus som i andra delar av världen.

Vilken roll Sverige kommer att kunna spela i denna framtid beror på. Men det faktum att vi sänder fem ministrar till Kapstaden innebär trots allt att yrvakenheten nu äntligen tycks vara över.

En eftermiddag visar mig Anders Borg några anteckningar som han gjort på morgonen. Med utgångspunkt i försiktiga antaganden om ekonomiska prognoser har han kalkylerat att många länder i Afrika kan nå relativt välstånd på kanske 30, 40 år.

För Sverige tog det ungefär 150 år att ta sig dit där vi är i dag. För ett land som Kenya kan det gå betydligt fortare.

Hans antaganden är mer än rimliga, det kan jag se. Utan att vi underskattar problemen och den sårbarhet som präglar Afrika, finns det alla skäl att glädjas åt att en annan ljusare tid för kontinenten äntligen är här. På allvar!

Henning Mankell

Krönikan publicerades i Göteborgs-Posten 2013-05-14

 

 

 

No doubts, you should check with your heartiness care provider to see whether one of these medications is a good choice for you. How you can read correct information about http://levitra-cost.com or levitra cost? If you’re concerned about erectile heartiness problem, you have to read more about the problem. Today more than quoter of men aged 40 to 70 reported some degree of erectile difficulties. Generally, having unpleasantness getting an erection can be difficult. What can lead to erectile malfunction? Sundry illnesses can damage arteries. A medical research found that about 14 percent of patients taking Bupropion had sexual health problems.