Vettvillingen

En norrländsk köping. Efterkrigstid. Bertil Kras är stockholmare. Han arbetar på en cykelexpress i Klara. Men plötsligt bryter han upp från staden och reser norrut. Han börjar vid köpingens sågverk.

En kall jaunarinatt brinner sågverket ner till grunden. Bertil kras utpekas som den skyldige, Han är kommunist, han kommer utifrån. Han är en lämplig brottsling.

Publicerad år: 1977