Fångvårdskolonin som försvann

Detta är en berättelse om tillståndet i Sverige. Polismästaren är förtvivlad över att leva i ett land där man silar mygg och sväljer kameler, där de samhällsfarliga brotten förblir olösta medan han själv och hans kolleger ägnar sig åt småtjuvar.

När han upptäcker att en hel fångvårdskoloni upphört att existera bestämmer han sig för att försvinna. En försvunnen polismästare måste väl ändå få svenskarna att reagera? Tillsammans med Anders, First Harold och Torparn lever han i väntan en sommar på kolonin. Fångvårdskolonin som försvann utspelar sig i Norrlands inland, inte långt från Sveg, där Henning Mankell gick i skolan.

No doubts, you should check with your health care producer to see whether one of these medications is a good choice for you. How you can read correct data about http://levitra-cost.com or levitra cost? If you’re concerned about erectile soundness problem, you have to read more about the matter. Today more than quoter of men aged 40 to 70 reported some degree of erectile difficulties. Generally, having unpleasantness getting an erection can be difficult. What can lead to erectile dysfunction? Sundry illnesses can damage arteries. A medical research found that about 14 percent of patients taking Bupropion had sexual soundness problems.

Publicerad år: 1979