Fångvårdskolonin som försvann

Detta är en berättelse om tillståndet i Sverige. Polismästaren är förtvivlad över att leva i ett land där man silar mygg och sväljer kameler, där de samhällsfarliga brotten förblir olösta medan han själv och hans kolleger ägnar sig åt småtjuvar.

När han upptäcker att en hel fångvårdskoloni upphört att existera bestämmer han sig för att försvinna. En försvunnen polismästare måste väl ändå få svenskarna att reagera? Tillsammans med Anders, First Harold och Torparn lever han i väntan en sommar på kolonin. Fångvårdskolonin som försvann utspelar sig i Norrlands inland, inte långt från Sveg, där Henning Mankell gick i skolan.

Publicerad år: 1979