Bibliografi

2015 Svenska gummistövlar
2014 Kvicksand
2013 Handen
2011 Minnet av en smutsig ängel
2010 Darwins kapten och andra pjäser
2009 Den orolige mannen
2008 Kinesen
2007 Eldens vrede
2006 Italienska skor
2005 Kennedys hjärna
2004 Djup
2003 Jag dör, men minnet lever
2002 Innan frosten
2001 Tea Bag
2001 Eldens gåta
2000 Vindens son
2000 Danslärarens återkomst
2000 Labyrinten
1999 I sand och i lera
1999 Pyramiden
1998 Resa till världens ände
1998 Berättelse på tidens strand
1998 Brandvägg
1997 Steget efter
1996 Pojken som sov med snö i sin säng
1996 Den femte kvinnan
1995 Eldens hemlighet
1995 Comedia Infantil
1995 Villospår
1994 Mannen som log
1993 Den vita lejoninnan
1992 Katten som älskade regn
1992 Hundarna i Riga
1991 Skuggorna växer i skymningen
1991 Mördare utan ansikte
1990 Hunden som sprang mot en stjärna
1990 Leopardens öga
1984 Sagan om Isidor
1983 Älskade syster
1982 Daisy sisters
1981 En seglares död
1980 Dödsbrickan
1979 Fångvårdskolonin som försvann
1977 Vettvillingen
1974 Sandmålaren
1973 Bergsprängaren