PLAN International

Drygt 40 miljoner människor beräknas idag vara hivsmittade. Av dem lever en majoriteten söder om Sahara. 14 miljoner barn är föräldralösa på grund av aids och enligt FN kommer den siffran att fördubblas till år 2010.

Plan fokuserar sitt hiv/aids-arbete på barn och på insatser på gräsrotsnivå. Vi arbetar med prevention, med att motverka stigmatisering, med att säkra föräldralösa barns utveckling och stärker tillgången till hälsovård för de sjuka och deras barn. Vi arbetar också i nätverk för att tillsammans med andra kunna maximera insatserna mot hiv/aids.

I Uganda arbetar Plan med ett projekt där drabbade föräldrar får hjälp med att skriva minnesböcker till sina barn, så kallade Memory books. Projektet hjälper också föräldrarna att få kunskap om hur de bäst kan ge sina barn en trygg framtid. Bland annat uppmuntras de att utse en beskyddare och att skriva ett testamente.

– Minnesböckerna betyder mycket för både föräldrarna och barnen. Böckerna hjälper dem att sätta ord på sina känslor, tankar och erfarenheter. Det här är en svår process för många afrikaner eftersom det inte är vanligt att tala om döden innan den inträffar. Minnesböckerna hjälper barnen genom sorgeprocessen och det blir deras mest värdefulla ägodel, berättar Beatrice Muwa som är hälsorådgivare för Plan Uganda i Tororo-provinsen.

En av dem som fått uppleva projektet på nära håll är Henning Mankell. Efter en resa som var full av intryck skrev han boken, Jag dör, men minnet lever, som ges ut av Leopard Förlag. Delar av vinsten från försäljningen av boken går till Plan Sveriges insamling till projektet Memory books.

Mer information om Plan hittar du på deras hemsida