IMG_7598

Chimoio

I barnbyn Chimoio, Moçambique, har nästan hundra föräldralösa barn fått ett nytt hem. Byn har byggts av SOS Barnbyar efter en donation från Henning Mankell.

– För de här barnen hade alternativet sannolikt varit döden. Nu får de den elementära möjligheten att överleva, säger Henning Mankell.
2007 donerade han och hans fru Eva Bergman 15 miljoner kronor till att bygga en barnby i Chimoio, västra Moçambique, via SOS barnbyar. 2012 stod byn färdig och nu har 88 föräldralösa barn fått nya hem.

I Moçambique saknar över två miljoner barn föräldrar och man räknar med att cirka 670 000 av dem har förlorat någon förälder i aids. I barnbyn bor ett tiotal barn i varje hus tillsammans med en mamma. Där får de växa upp under trygga förhållanden. Biologiska syskon bor ihop och får växa upp i samma familj.
– SOS barnbyar har förstått att de inte kan hjälpa alla, men de barn de hjälper, de hjälper de hela vägen. För mig räcker det om ett barn kan få hjälp, även om jag aldrig är nöjd, säger Mankell, som ser donationen som ett privilegium snarare än en uppoffring.

Vid sidan av barnbyn i Chimoio driver organisationen fyra andra barnbyar i Moçambique. Utöver det har man också byggt ungdomsboenden, förskolor, grundskolor och ett utbildningscenter för barnbymammor och annan personal.

Under sina år i Moçambique har Mankell sett fattigdomen på nära håll.
– En kilometer från centrum i Maputo lever människor i misär och svält. Jag kan inte hjälpa alla, men det hindrar mig naturligtvis inte från att hjälpa de jag kan, säger Mankell och fortsätter;
– Eftersom jag kan vore det ju förjäkligt om jag inget gjorde. Det är alldeles för många som samlar pengar på hög, jag fattar inte vad de inbillar sig.

Den nya SOS-barnbyn i Chimoio invigdes i slutet av oktober 2012. Förutom Henning Mankell fanns svenska ambassadören Ulla Andrén på plats liksom byns nya invånare.

 

No doubts, you should check with your soundness care purveyor to see whether one of these medications is a good choice for you. How you can read correct info about http://levitra-cost.com or levitra cost? If you’re concerned about erectile heartiness problem, you have to read more about the question. Today more than quoter of men aged 40 to 70 reported some degree of erectile difficulties. Generally, having unpleasantness getting an hard-on can be difficult. What can lead to erectile dysfunction? Sundry illnesses can damage arteries. A medical research found that about 14 percent of patients taking Bupropion had sexual soundness problems.